Ungmennafélag Grindavíkur

Íţróttanámskrá körfuknattleiksdeildar


Íþróttastefna Körfuknattleiksdeildar UMFG


1. Andi stefnunnar
Sú stefna sem hér er mælt með hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi bæði líkamlega, sálrænt og félagslega.
Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar.
Með skipulegri og markvissri þjálfun eins og hér er lýst má skapa börnum og unglingum aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir
á lands- eða alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa mesta líkamlega og sálræna hæfileika til þess. Að sama skapi er gert ráð fyrir að þeir
sem ekki velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda íþróttir eða líkamsrækt við sitt hæfi.


2. Skilgreiningar
•Með barnaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 12 ára og yngri.
•Með unglingaíþróttum er átt við íþróttir fyrir börn á aldrinum 13-19 ára.


3. Markmið
Íþróttaþjálfun barna og unglinga hafi eftirfarandi markmið:
•8 ára og yngri:
-Að auka hreyfiþroska.                                                                                                        
-Að fyrstu kynni af íþróttum verði jákvæð.
•9-12 ára:
-Að bæta tæknilega færni.                                                                                                      
-Að auka þol.
-Að auka kraft.                                                                                                                         
 -Að auka liðleika.
-Að vekja íþróttaáhuga fyrir lífstíð.
•13-16 ára:
-Að auka þol.                                                                                                                       
-Að auka kraft.
-Að auka hraða.                                                                                                                          
-Að auka liðleika.
-Að viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni.
-Að skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með íþróttastarfinu.
-Að kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur er til að ná árangri í íþróttinni.
-Að kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna félagsskaparins.
•    17-19 ára:
-Að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir.                                                                                 
 -Að auka þjálfunarálagið verulega.
-Að innleiða afrekshugsunarhátt hjá þeim sem stefna að þátttöku í keppnis- og afreksíþróttum.
-Að skapa möguleika fyrir þá sem vilja iðka íþróttir sem líkamsrækt og vegna félagsskaparins.


4. Leiðir
Stefnt verði að eftirfarandi leiðum að settum þjálfunarmarkmiðum:
•    8 ára og yngri:
-Að æfingarnar séu fjölþættar og stuðli að bættum hreyfiþroska. Hér er átt við æfingar     
sem örva hinar ýmsu skynstöðvar og unnið sé með grófhreyfingar og fínhreyfingar.
-Að þjálfunin fari fram í leikformi.
-Að æfingarnar séu skemmtilegar
-Að öll börn fái jöfn tækifæri til þáttöku.
-að vekja áhuga barnana á íþróttinni til lífstíðar
-að læra aga á æfingum og læra hvernig á að haga sér á æfingu.
-að bera virðingu fyrir félaginu og öll sem við kemur félaginu.
-að læra grunnatriði í íþróttinni, knattrak,sendingar og hreyfing án bolta.
-að læra grunnreglur í íþróttinni.

•    9-11 ára:
-Að æfingarnar séu fjölþættar.
-Að aðaláherslan í þjálfuninni sé á þjálfun tæknilegrar færni.
-Að börnin séu hvött til að kynna sér og reyna sem flestar íþróttagreinar.
-Að undirstöðutækni sem flestra íþróttagreina sé lærð.
-Að æfingarnar feli í sér þol, kraft og liðleikaæfingar.
-Að æfingarnar séu skemmtilegar.
-Að háttvísi og íþróttamannsleg framkoma sé kennd.
-Að öll börn fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu.
-Mikil áhersla á boltatækni og mikilvægt að einstaklingar séu með boltann í höndunum eins mikið og hægt er.
-Læra samvinnu á vellinum.
-Allir fái að spila allar stöður óháð stærð eða þroska.
-Mikil áhersla á hreyfingu án bolta.
-Læra þrefalda ógnun í sóknarleik
-Læra varnarvinnu í maður á mann vörn
-Læra og virða reglur þjálfarans.
-Bera virðingu fyrir félaginu sínu


•    12-16 ára:
-Að æfingarnar séu fjölþættar.
-Að æfingarnar byggist meira en áður á þoli, krafti og hraðaæfingum ásamt liðleikaþjálfun.
-Að þeirri tæknilegu færni sé viðhaldið sem áður var lærð.
-Að í lok þessa aldursskeiðs hefjist sérhæfing í ákveðnum íþróttagreinum eða greinaflokkum.
-Að sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan íþróttaliðsins eða félagsins.
 Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða og félagslegra athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ítrasta.
-Að fræðsla um vöxt og þroska fari fram.
-Að fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram.
-Að allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu.
-Mikil áhersla á tækniatriði
-Byrja að kenna réttan skotstíl
-Læra hjálparvörn,pressuvörn og svæðisvörn.
-Læra skipulag í hraðarupphlaupum.
-Læra rétta dreifingu á vellinum til að auka möguleika samherjana.
-Grunnur að leikfræði kenndur.
-Læra tækni til að búa til sitt eigið skot eða búa til handa öðrum
-Mikil áhersla á aga og að iðkendur virði reglur þjálfarans.
-Bera virðingu fyrir félaginu

17-19 ára:
-Að æfingarnar séu alhliða og fjölþættar þannig að allir þjálfunarþættir séu teknir fyrir með tilliti til stöðu og hæfileika hvers einstaklings.
-Að sérhæfð afreksþjálfun fari fram og æfingaálagið sé aukið verulega frá því sem áður var sé stefnt að þátttöku í afreksíþróttum.
-Að unglingunum sé gerð full grein fyrir hvaða hugarfar, álag og hæfileika þarf til að ná árangri í afreksíþróttum.
-Læra allar gerðir að leikfræði,sóknarlega og varnarlega.
-Æfa aukalega tækniæfingar,knattrak,skot
-Mikil áhersla á að beita líkamanum rétt.
-Mikil áherlsa á sérhæfingu.
-Búa til afreksmenn framtíðar.
-Gefa öllum tækifæri til að iðka íþrótt sína.

5. Keppni
Keppni barna og unglinga fylgi eftirfarandi áætlun:
Keppni skal miðast við aldur og þroska og að hún sé hvati til ástundunar og framfara svo auka megi líkur á að ná settum þjálfunarmarkmiðum.
•    10 ára og yngri:
Keppni í þessum flokki á ekki að vera markmið í sjálfu sér. Sé keppni viðhöfð skal hún fara fram á félagsmótum
og mótum þar sem félagar úr nágrannafélögum keppa.
Mikil áhersla skal lögð á að allir fái tækifæri til að vera með í keppninni og að enginn skuli útilokaður vegna getu.
Leikur og leikgleði ráði ríkjum í keppninni.
Áhersla skal lögð á að einstaklingurinn fái að njóta sín og að keppnin leiði til framfara.
•11-12 ára:
Á þessum aldri byrja krakkarnir að keppa á íslandsmóti, þrátt fyrir að verðlaun séu veitt á áherslan að vera lögð á að einstaklingurinn fái að njóta sín og
að keppnin leiði til framfara. Allir fá að taka þátt óháð getu eða þroska. Framfarir eru mun mikilvægara en árangur.
•13-14 ára:
Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og hugsanlega erlendis.
Áhersla skal lögð á að einstaklingurinn fái að njóta sín og að keppnin leiði til framfara.
Allir fá að taka þátt óháð getu eða þroska. Framfarir er mun mikilvægara en árangur.
•15-17ára:
Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis.
Liðið reynir að sigra þá leiki sem það fer í en að sama skapi eru framfarir einstaklingana en mikilvægari en  árangur liðsins.
•18-19
•Keppni skal fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og landsvísu og erlendis.Liðið reynir að sigra þá leiki sem þeir fara í. Afrekstefna er við líði.

6.Félagslegt
Mikil áhersla er lögð á að allir flokkar hjá körfuknattleiksdeild UMFG séu með skipulagða viðburði fyrir utan æfingar amk tvisvar sinnum á ári.
Yfirþjálfari og unglingaráð fylgjast með að allir flokkir geri slíkt.

Hugmyndir af félagstarfi utan æfinga.
•Pizzuveisla
•Tölvumót
•Spilakvöld
•Söngvakeppni
•Bíó ferð
•Sund ferð
•Foreldrakeppni
•Litlu jól
•Nætur gisting.

7.Verðlaun og viðurkenningar
10 ára og yngri
•Allir fá viðurkenningarskjal fyrir veturinn.
11 ára-17 ára
•Verðlaunað er fyrir mætingu,framfarir. Körfuknattleiksdeildin vill endurskoða áralanga hefð fyrir því að verðlauna besta leikmann hvers flokks.